Aineistojen keruu ja arkistointi

Jos haluat lahjoittaa aineistoa tai ilmoittautua muisteluhetkeen, ota yhteyttä.
Aineistoa ja muistojaan voivat luovuttaa niin nuorisotyön tekijät kuin siihen osallistuneetkin.

Lyhyet arkistointiohjeet voit lukea pdf-liitteestä.

 

Voit tutustua Nuoperin kokoelmiin tarkemmin Arkistoaineistot-osiossamme.

Asiakirjat

Asiakirjat
Nuoperin perustama valtakunnallinen Nuorisoperinteen keskusarkisto toimii Turun kaupunginarkiston alaisuudessa. Keskusarkistoon on tallennettu erityisesti nuorisotyössä pitkään toimineiden henkilöiden yksityisluonteisia arkistoaineistoja, mutta myös jonkin verran kuntien ja opetusministeriön lahjoittamaa aineistoa.  Nuorisoperinteen keskusarkisto ottaa mielellään vastaan arkistoluovutuksia.

» Nuorisoperinteen keskusarkisto

 

Muistitieto

Muistitietoaineisto tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston TYKL-kokoelmaan. Nuoperi kerää muistitietoa erilaisilla kyselyillä, teema- ja työelämähaastatteluilla sekä järjestämällä teemaseminaareja.

» TYKL-kokoelma


Valokuvat

Valokuvat
Valokuvat kopioitiin aiemmin ja tallennettiin Turun museokeskuksen valokuva-arkistoon, minkä jälkeen alkuperäiset kuvat palautettiin omistajilleen. Nykyisin valokuvat digitoidaan ja tallennetaan Turun yliopiston palvelimella olevalle Nuoperin verkkolevylle, joka automaattisesti varmennetaan päivittäin laitevikojen varalta. Kuvista kerätään aina myös mahdollisimman tarkat tiedot. Kuvalla on informaatioarvoa vasta, kun tiedetään milloin ja missä se on otettu ja mitä tai keitä kuvassa on.

» Turun museokeskuksen valokuva-arkisto

 

AV-aineisto

Audiovisuaalinen aineisto tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston TYKL-kokoelmaan. Nuoperin keräämässä aineistossa on mm. kaitafilmejä, dioja, videoita ja äänitteitä.

» TYKL-kokoelma
AV-aineisto
 

Kirjallisuus


Kirjallisuus

Lahjoituksina saadut julkaisut sijoitettiin aiemmin Allianssin tiloissa Pasilassa toimivaan Nuorisotiedon kirjastoon, jossa ne olivat lainattavissa kirjaston lakkauttamiseen kesällä 2021 saakka. Tuolloin osa aineistoista siirtyi HUMAKin kirjastoon, osa palasi takaisin Nuoperiin. Nuorisotyön historia -kokoelmassa on mm. Suomen ensimmäisen kokopäiväisen kunnallisen nuorisotyöntekijän, Ilmari Rinteen (1909 -1993), keräämä kirjallisuuskokoelma, joka on nyt sijoitettu Turun yliopiston kirjastoon.

 

Esineet

Nuoperi ei varsinaisesti itse kerää esineitä vaan kartoittaa mitä nuorisotyön historiaan liittyvää esineellistä aineistoa kunnissa on säilynyt. Kuntia ohjeistetaan esineellisen perinteen keruuseen ja opastetaan esineiden säilyttämiseen, varastointiin ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Esineistö pyritään säilyttämään kunnissa tai sijoittamaan alueellisiin museoihin.

Esineet