Nuoperi

Nuoperi

Tärkeällä asialla

Nuorisotyön perinteen tallentamishanke Nuoperi sai alkunsa Nuorisotyön Senioriklubin aloitteesta. Nuorisotyöntekijöiden tapaamisissa oli aika ajoin keskusteltu alan perinteen tallentamisesta. Monilla pitkään nuorisotyötä tehneillä oli omia työhön liittyviä yksityisarkistojaan, joiden säilyminen virka-arkistojen ohessa koettiin tärkeäksi.

Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus, Turun maakuntamuseo ja Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos kiinnostuivat Senioriklubin ideasta. Aluksi harkittiin nuorisotyömuseon perustamista, mutta nopeasti kiteytyi ajatus valtakunnallisesta hankkeesta, joka kartoittaa, kerää ja tallentaa nuorisotyön historiaan liittyvää aineistoa ja muistitietoa. Varsinainen toiminta käynnistyi, kun opetusministeriö myönsi Nuoperille rahoituksen vuonna 2002.

Nuoperin arkipäivää on muistitiedon keruu haastatteluin ja kyselyin, lahjoitusten vastaanotto ja toimittaminen arkistoihin, aineistojen digitointi, tutkimusten julkaiseminen, opastus- ja neuvontatyö sekä nuorisotyöalan seuraaminen ja alan tapahtumiin osallistuminen.

Nuoperi toimii opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Vuoden 2007 alusta sijaintipaikkana on ollut Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitos, nykyiseltä nimeltään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.


» 2002  » 2003  » 2004  » 2005  » 2006  » 2007  » 2008 
» 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015 
» 2016  » 2017  » 2018  » 2019  » 2020  » 2021  » 2022
» 2023