Ponteva 50 vuotta!

Pohjois-Pohjanmaan Nuorisotyöntekijät Ponteva ry järjesti Oulussa syyskuussa 2016 jäsenilleen 50-vuotisjuhlaseminaarin, jossa kuultiin tasokkaita esitelmiä ja puheenvuoroja. Tietysti tarjolla oli myös hyvää ruokaa. Seminaariin oli kutsuttu niin työssä olevat kuin seniorijäsenetkin, joten keskustelun vilkkaus ja taso oli taattu.

Taustalla Suomen Nuorisotyöntekijäin Liitto

Suomeen oli perustettu vuonna 1945 Nuorisotyöntekijäin yhdistys, joka oli 1950-luvun puolivälissä perustetun Suomen Nuorisotyöntekijäin Liiton (SNTL) edeltäjä. SNTL oli nuorisotyön yhteistoiminta- ja palvelujärjestö, joka mm. julkaisi Nuorisotyö-lehteä, järjesti valtakunnallisia nuorisotyöntekijäpäiviä, monimuotoista koulutustoimintaa ja opintomatkoja ja jolla oli myös varsin laajaa kansainvälistä yhteistoimintaa. Lisäksi liitto toimi alkuvuosina myös nuorisotyön etujärjestön roolissa tehden esityksiä työntekijäin palkkaukseen ja asemaan liittyvistä seikoista, vaikka sillä ei tähän virallista asemaa ollutkaan. 1960-luvulla Nuorisotyöntekijäin Liitto laajeni ja perusti eri puolille Suomea maakunnallisia kerhoja edistämään liiton tarkoitusperiä ja toimimaan maakunnissa nuorisotyöntekijäin yhdyssiteenä.

Maakuntakerho perustetaan

Juhlaseminaaria viettäneen maakuntakerhon perustava kokous pidettiin Oulussa, kaupungin nuorisokahvilassa 9.12.1966. Perustavassa kokouksessa oli mukana ja alustajana SNTL:n silloinen toiminnanjohtaja Martti Sintonen. Perustetun kerhon toiminnan tarkoituksena oli toimia nuorisotyöntekijäin yhdyssiteenä, toimia jäsenistön paikallista tai ammatillista erikoislaatua olevien yhteisten pyrkimysten edistämiseksi, järjestää kokouksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, kursseja ja opintomatkoja. Alusta alkaen kerho toimi tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä Oulun läänin nuoriso(työ)lautakunnan ja sen nuorisosihteerin kanssa. Lähes kaikki opintomatkat, koulutustilaisuudet ja kokoukset toteutettiin yhteistoimin.

Yhdistys rekisteröidään

Maakuntakerho toimi aluksi Nuorisotyöntekijäin Liiton kerhona. Maaliskuussa 1973 pidetyssä kokouksessa sille hyväksyttiin uudet säännöt, kerhon nimi muutettiin Pohjois-Pohjanmaan Nuorisotyöntekijät ry:ksi ja se rekisteröitiin saman vuoden aikana. Ponteva-kutsumanimi otettiin kolmannessa sääntömuutoksessa. Ponteva ry lienee ainoa edelleen toimiva noihin aikoihin perustetuista maakunnallisista yhdistyksistä. Onnistuneen ja iloisen syntymäpäivätapahtuman olivat järjestäneet yhdistyksen kunniapuheenjohtaja yhdessä nykyisen puheenjohtajan kanssa. Tilaisuus onnistui ja antoi, toivottavasti, eväitä ja virikkeitä seuraavalle vuosikymmenelle.


Nuorisoasiainneuvos Mauri Pirilä, Ponteva ry:n perustajajäsen, Raahe