Yhteiskunnalliseen korkeakouluun

Sotilaspoika-aikainen esimieheni Ilmari Rinne, joka nyt toimi Auralan setlementin nuorisosihteerinä, otti syksyn 1945 tullen minuun yhteyttä ja kertoi, että Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa Helsingissä alkaa nuorisotyöntekijäin koulutus, ja minussa olisi hänen mielestään ainesta alalle.

Minua ensin hiukkasen hirvitti, että minustako akateeminen??? Ei kai sentään. Mutta lähetin kuitenkin hakemukseni. Sen liitteenä piti olla suosituksia ja niitä toki heltisi Rinteeltä ja tietenkin Partiopoikajärjestöstä. Tälle ensimmäiselle kokeiluluontoiselle kurssille otettiinkin vain sellaisia, joilla oli järjestössä saatu pohjakoulutus. Järjestöille oli jaettu kiintiöt ja minä pääsin siis partiopoikien kiintiölle. Muita SPJ:n edustajia olivat Martti Pitkänen ja Rolf Paatero, joka oli myös ollut vähän aikaa piirijohtajana kuten minäkin.

Pian tulikin kutsu: ”Hakemukseenne viitaten kutsumme Teidät kirjalliseen sisäänpääsytutkintoon, joka pidetään Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa kuluvan syyskuun 17 pnä klo 10-14. Tutkinto käsittää suomen kielen kokeen. Helsingissä syyskuun 12 pnä 1945, Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kanslia”

Tuo oli hyvin vaatimattoman näköinen monistettu paperilappunen, joka on säilynyt päiväkirjaani liimattuna, mutta sillä oli suuri merkitys minun tulevalle elämälleni. Tutkinto oli vain ainekirjoitus. Aiheita en enää muista, eikä päiväkirjanikaan kerro juuri mitään siitä.

Kurssi oli rankka. Ei ollut harvinaista, että olimme koululla aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Pari kurssilaista keskeytti liikarasituksen takia, 32 aloitti ja 30 päätyi todistukseen. Kurssia pidennettiin heti seuraavana vuonna, joten meidän kurssimme jäi ainoaksi yksivuotiseksi. Saimme kuitenkin sosionomin arvon kahdeksan kuukautta kestäneen opiskelun tuloksena. Olemme edelleen hyviä ystäviä.

Päiväkirjastani: ”Nursojen rakas parvi oli silloin vielä (syksyllä 1945) joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä. Nyt olemme kuin samaa perhettä. Niin yhdisti kahdeksankuukautinen yhdessäolo meidät toisiimme. Näköalaamme laajennettiin. Emme olleet enää vain omien järjestöjemme työntekijöitä, vaan meitä odotti koko maa ja koko maailma.”


Matti Nummelin

Ote muistelmista vuodelta 1996
Myös Nuoperin haastattelut 7.6.2013 ja 15.8.2013, TYKL/aud/958


Kuvassa nursoja eli nuorisotyön opiskelijoita hiukan myöhemmältä ajalta, vuodelta 1956. Vierumäen Urheiluopiston luentosalissa mm. Hilkka Salonen ja Erkki Karjalainen. (RF04128/Nuoperi)