TutkimusAineistot arkistosta käyttöön

Aineiston keräämisen ja säilyttämisen ohella Nuoperille on tärkeää tallennetun aineiston käyttäminen tutkimuksessa ja opetustyössä. Monipuolinen aineisto on kiinnostavaa tutkimusmateriaalia monille aloille.

Tähän mennessä Nuoperi-aineisto on ollut tutkimuskohteena mm. Turun yliopiston etnologian oppiaineen opiskelijoiden proseminaariesitelmissä ja pro gradu -tutkielmissa.