Ajankohtaista

Nuorilta ei saa leikata


Nuorisoalaa ja nuorten hyvinvointia uhkaavat nyt historiallisen kovat valtiontalouden leikkaukset. Siksi meidän on muistutettava nuorisotyön vaikutuksista ja rummutettava nuorten puolesta.

Nuorisoala on ainoa toimiala, joka asettaa keskiöön nuoren itsensä – juuri sellaisena kuin tämä tarpeineen, kiinnostuksineen ja ominaispiirteineen on. Nyt nuorisotyön olemassaoloa uhkaavat massiiviset leikkaukset. Jos nuorisotyöstä leikataan, yhä harvemmalla nuorella on mahdollisuus harrastaa, päästä osaksi yhteisöä ja oppia uusia taitoja.

Nuoret kaipaavat aikuisilta enemmän tukea, käy ilmi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin nuorille teettämästä kyselystä. Nuorisotyön tulevaisuutta uhkaavat leikkaukset vähentävät sitä entisestään. Joka kolmas nuori arvioi, että ilman nuorisotyötä heillä ei olisi elämässään merkityksellisiä aikuisia.

Nuorille palveluita, tukea ja harrastusmahdollisuuksia tarjoavalla nuorisoalalla toimii vain vajaa 10 000 palkattua ja noin 50 000 vapaaehtoista, mutta sen piirissä on lähes jokainen Suomen noin miljoonasta nuoresta. Nuorisotyöstä leikkaaminen on suoraan pois nuorten tarvitsemasta avusta ja tuesta.

Ilman nuoria meillä ei ole mitään.
Siksi nuorilta ei saa leikata.

Jos sinäkin haluat osallistua Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin tuottamaan Nuorilta ei saa leikata -kampanjaan, löydät vapaasti levitettävät kampanjamateriaalit tästä osoitteesta: https://allianssi.kuvat.fi/kuvat/Allianssin+materiaaleja/Nuorilta+ei+saa+leikata/


Takaisin